تصورات اشتباه درمورد آسانسور

تصورات اشتباه درمورد آسانسور

تصورات اشتباه زیادی در مورد آسانسورها وجود دارد.

دلیل این تصورات آن است که اکثر قطعات آسانسور از  نگاه مردم پنهان است و در نتیجه مسافرین در مورد آسانسور تصورات اشتباه می کنند.

در پایین به بخشی از این اشتباهات و واقعیت ها اشاره می شود:

اشتباه- بسیاری از مردم فکرر می کنند آسانسور فقط توسط یک سیم بکسل نگهداری میشود و در صورت پاره شدن سقوط می کند.

واقعیت- آسانسورها توسط چندین طناب فولادی نگهداری می شود. هر طناب به تنهایی می توانند یک کابین با ظرفیت کامل را نگهدارد.

اشتباه- بسیاری از مردم فکر می کنند یک آسانسور پر از مسافر سقوط می کند.

واقعیت- با وجود سنسور اورلود، آسانسور حرکت نخواهد کرد و مسافرین اضافه باید از آسانسور پیاده شوند.

اشتباه- برخی مردم ادعا می کنند آسانسوری که در آن سوار بوده اند ناگهان چند طبقه سقوط کرده و سپس به خودی خود ایستاده است.

واقعیت- این یک توهم است. کارشناسان آسانسور معتقدند که مردم به یکی از دلایل زیر ممکن است چنین فکری بکنند:

 

1-    آسانسور در جهتی حرکت کند که خلاف تصور آنها است.

2-    آنها به نمراتور شستی کابین نگاه می کنند و فکر می کنند شماره ها کمی زودتر عوض می شوند و این موجب احساس سقوط می شود.

3-    ترمز اضطراری آسانسور به دلایل مکانیکی عمل میکند و به دلیل شتاب منفی واردشده احساس سقوط به مسافرین دست می‌دهد.

اشتباه- برخی مردم تصور می کنند که درب طبقات هنگامی که آسانسور در سر طبقه وجود ندارد خود به خود باز می شود.

واقعیت- آسانسور طوری طراحی شده که درب کابین باز شدن درب طبقه را کنترل می کتد. هنگامی که کابین به یک طبقه می‌رسد درب کابین با درب طبقه درگیر شده و با باز شدن درب کابین درب طبقه نیز باز می‌شود.

اشتباه- بسیاری از مردم هنگامی که آسانسور در بین طبقه گیر می کند فکر می‌کنند هر لحظه امکان سقوط آن وجود دارد و باید سعی کنند به هر نحو ممکن از کابین خارج شوند.

واقعیت- سعی برای خروج از آسانسور توسط افراد داخل آن می تواند منجر به آسیب های جانی جدی شود. کابین آسانسور طوری طراحی شده است که به صورت یک « اتاق امن» بوده و امن ترین جا برای ماندن می باشد. شما باید آژیر را به صدا درآورید فقط باید منتظر بمانید تا توسط یک فرد آموزش دیده از کابین خارج شوید. ضمنا همواره جریان هوای کافی در آسانسور وجود دارد.

اشتباهات بی ضرر در مورد آسانسور و واقعیت آن

اشتباه- فشار دادن متعدد شستی های احضار موجب سریعتر آمدن آسانسور می‌شود.

واقعیت- یک بار زدن شستی احضار موجب ثبت فرمان درتابلو کنترل می شود. فشاردادن دوباره آن هیچ کاری انجام نمی‌دهد.

اشتباه- فشار دادن دکمه Door Close سرعت بسته شدن درب را زیاد می‌کند.واقعیت- ممکن است فشار دادن دکمه آغاز بسته شدن درب را تسریع کند ولی موجب افزایش سرعت بسته شدن درب نمی‌شود.

[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

تصاویر این صفحه
تنظیمات