تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

                                                                                                      تعبیر خواب (آسانسور)

                                                                                                    ابتدا شرح کوتاهی از خواب

 خواب حالتی از زندگی آدمها است که در آن انسان قدرت کنترل محیط اطراف را ندارد و سطح هوشیاری او پایین می‌آید. تمام عضله ها و حس های پنج‌گانه آدم ، در خواب غیرفعال می‌شوند، به طوری که به جای حس بینایی، توهم بینایی جایگزین می‌شود.خواب در بین تمام موجودات مثل ماهی ها ، پستانداران، پرندگان و دیگر جانوران به همین حالت وجود دارد. از مزایای خواب می‌توان به سلامت و بازسازی سیستم عضلانی-اسکلتی،سیستم اعصاب،و سیستم ایمنی اشاره کرد.

     در علوم مذهبی-دینی یکی از نشانه ها و آیات  خداوند را خواب می‌دانند. با خوابیدن انسان، روحش از جسمش خارج شده و به طرف اسمان ها و عالم بالا به حرکت درمی‌آید. هر چیزی که روح فرد در این سیر و سلوک می‌بیند، به حالت خواب در ذهن او مجسم می‌گردد

    خوابی که در ارتباط با حوادث خارج از ما چه روحی ، چه جسمی، چه اخلاقی و حقیقت های عالم هستی و مبتنی به آنها باشد، رویا و خواب صادق می باشد. در این نوع خواب، نفس انسان با عبور از عالم دنیوی و هم سخنی با عالم ماوراء، با آن ارتباط برقرار می‌کند. به همین خاطر به علتهای طبیعی ،جسمانی انسان مثل سرد یا گرم بودن مزاج و همچنین علتهای روحی و خلقی انسان مثل کینه داشتن،عصبی بودن،حسادت، در ارتباط نیست.

     تعبیر خواب، یک فن و علم خیلی مهم است که جایگاه والایی دارد، چرا که از خصوصیات پیامبران است و هر کسى لیاقت دستیابی به این فن و علم را ندارد، مثلا مجتهدی که در علوم اسلامى برتر از دیگران است، ممکن است در باره تعبیر خواب هیچ اطلاعاتی نداشته باشد؛ بنابراین اینکه ، هر کس با دیدن یک خواب، نزد روحانی محل یا امام جماعت مسجد برود و تعبیر خواب خود را از او بخواهد، کاری  غیر فنی و علمی است.

                                                                     خواب دیدن آسانسور

  اگر خواب دیدید با آسانسور در حال بالارفتن هستید ، نشانه آن است که در کسب مال وثروت و به دست آوردن جایگاه اجتماعی پیروز می شوید.

   اگر خواب دیدید با آسانسور در حال پایین آمدن هستید ، نشانه آن است که بد شانسی و بد بختی باعث نا امیدی و دل سردی شما می شود.

    اگر خواب دیدید برای سوار شدن به آسانسور به وقت نمی رسید ، نشانه آن است که از نا امیدی و شکست با احتیاط فرار می کنید

   اگر خواب دیدید آسانسور در طبقه ای ایستاده و حرکت نمی کند ، نشانه آن است که حادثه ای بس خطرناک شما را تهدید می کند.

                                                                    تعابیر دیگر

   با افراد دیگر در آسانسور هستید : خیلی مراقب رقیب خود باشید ، همه مسائل را با آنها درمیان نگذارید.

اگر با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی خوبی به شما می رسد

اگرآسانسور خراب بود : دردسر و گرفتاری برای شما پیش می آید ،ممکن است خانوادگی باشد ،ممکن است کاری باشد.

اگردر آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : یک شوک فکری که انتظارش را ندارید به شما وارد می شود.

                                                           اگر در حال سقو ط هستید:

   سقوط اکثر مواقع نشانه پرچم قرمز در ضمیر ناخودآگاه انسان است، و نشان می‌دهد که کنترل یکی از موقعیت‌های مهم زندگی از دست رفته است. این رویا فرصت مناسبی به انسان می‌دهد که به یک مسئولیت کاری و یا یک رابطه شخصی رسیدگی کند، پیش از آن‌که خیلی دیر شود. خواب سقوط یکی از عمومی ترین خواب‌ها است و می‌شود آن را به هرچیزی که قابل پایین آمدن یا سقوط باشد ارتباط داد: سهام،روابط،انتظارات،منابع مالی و… شاید چشم انداز،بینش و یا دیدگاه انساناز یک چیز سقوط کرده است یا با آن‌چه تصور می‌کرده متفاوت باشد.

[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

تصاویر این صفحه
تنظیمات

یادداشت کاربران
درج یک یادداشت :
نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
1 + 1 = ?