پرشر سوئیچ

برای جلوگیری از افزایش بار اضافه  به اسانسور فراتر از انچه باید باشد از پرشر سویچ استفاده میشود.

پرشر سوئیچ

پرشر سوییچ

پرشر سوئچ یا کنترلر فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار در محیطهای تحت فشار در صنعت کاربرد فراوان دارد .

از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از آیتم هایی که همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل آن می باشد.از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانیم فشار سیستم را اعلام کنیم و با توجه به آن ،عمل می کنیم. 

پرشر سوئیچ در شرایطی مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز است بعداز اینکه فشار سیستم به حد معینی رسید،با یک سوئیچ، حرکت دیگری مانند تغییر سرعت یا جهت جریان روغن که توسط شیرهای دیگری انجام می شود ،رخ دهد.

یک پرشرسوئیچ یا سوئیچ فشارحداکثر،دستگاهی است که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر ورودی  آن به فشار مورد نظر می رود،یک کنتاکت الکترونیکی را فعال می کند و این کنتاکت به صورت یک سیگنال الکترونیکی به محل  مورد نظر فرمان می دهد.    پرشر سوئیچ ها برای انتقال عملکرد محیط تحت فشار،به کنتاکت الکترونیکی مورد نظر،از مکانیزم های مختلفی استفاده می نمایند.  در برخی پرشرسوئیچ ها یک فنر برای تنظیم میزان حساسیت سوئیچ وجود دارد و تا حدی می توان دقت پرشرسوئیچ را با آن تنظیم نمود.

ممکن است سوئیچ فشار انتخابی دارای یک ولوم یا درجۀ تنظیم باشد که توسط آن می توانید در دامنۀ عملکرد سوئیچ خود،یک فشار مشخص را انتخاب نمایید.

 

                                                                                                         

[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

تصاویر این صفحه
تنظیمات