پاراشوت

پاراشوت

پاراشوت

پاراشوت نام دیگر سیستم ایمنی ترمز اسانسور است که در اسانسورهای کششی دردو طرف زیر یوک و در اسانسورهای هیدرولیک در دو طرف کاراسلینگ نصب می شود.

عملکرد آن بدین گونه است که به محض افزایش بیش از حد سرعت کابین،  سیم بکسل متصل به  گاورنرو یا پای جک متوقف میشود و به دنبال آن اهرمی که به این سیم بکسل متصل می باشد همراه با ادامه ی حرکت کابین کشیده میشود و دو فک ترمز را بهم نزدیک میکند ، در نتیجه بر اثر وزن کابین و سطح تماس فک ها با ریل ، کابین متوقف می شود.

اولین مشکل در ترمز ایمنی یا پاراشوت این است که تنها در جهت رو به پائین واکنش نشان میدهد که البته اخیرٲ پاراشوتی که در دو سمت فعال میشود توسط تولیدکنندگان به بازار آمده است .

مشکل دیگر سیستم پاراشوت حساسیت زیاد آن میباشد که بعضی مواقع اشتباه فعال می شود و باعث وارد شدن شوک به مسافرین داخل کابین میشود .

عوامل زیادی باعث فعال شدن بی موقع پاراشوت می شوند از جمله خردگی و لقی فک های ترمز که ممکن است دندانه های عملکرد ترمز را به ریل ها نزدیک کند و کوچکترین تماس منجر به فعال شدن سیستم ترمز میشود .

[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

تصاویر این صفحه
تنظیمات