نصب آسانسور

اسانسور هیدرولیکی

مرادی 66 494 66 0912

:فروش

عزیزی 95 77 234 0912

1397/03/22[ ادامه ... ][نمایش : 10184]

آسانسور ماشین بر(خودرو بر)

فروش:

مهندس مرادی66 494 66 0912

مهندس عزیزی95 77 234 0912

1397/03/22[ ادامه ... ][نمایش : 7071]

استاندارد آسانسور

سازمان استاندارد ایران برای نصب و راه اندازی اسانسور قوانین و ممیزی هایی دارد که رعایت و اجرای آنها امنیت سرنشینان اسانسور را تضمین میکند.

1398/02/07[ ادامه ... ][نمایش : 423]

آسانسور بین پله

1397/10/16[ ادامه ... ][نمایش : 6092]

آسانسور خانگی

آسانسور خانگی برای آسایش و رفاه بیشتر

1397/10/30[ ادامه ... ][نمایش : 9024]

آسانسور هیدرولیک

فروش:

مهندس مرادی66 494 66 0912

مهندس عزیزی95 77 234 0912

1397/10/26[ ادامه ... ][نمایش : 15077]

بیمه آسانسور

1398/10/04[ ادامه ... ][نمایش : 18]

خدمات اسانسور هیدرولیک

سرویسهای دوره ای منظم ،با خدمات گسترده

1398/03/07[ ادامه ... ][نمایش : 227]

آسانسور کششی

 

1397/11/08[ ادامه ... ][نمایش : 7366]

ریل اسانسور

1397/11/10[ ادامه ... ][نمایش : 4113]

تعمیر آسانسور هیدرولیکی

سرویس و بازدید دوره ای منظم از اسانسور باعث جلوگیری از بروز خسارت جانی و مالی میشود.

1398/01/23[ ادامه ... ][نمایش : 530]

آسانسور روم لس

1397/11/23[ ادامه ... ][نمایش : 6610]

آسانسور پل هوایی

 یکی از عوامل اصلی عدم استقبال از پل عابر پیاده ،سختی استفاده از پله و همچنین وقت گیر بودن تردد از پله پل عابر میباشد.

1397/11/23[ ادامه ... ][نمایش : 6127]

مزایا و معایب آسانسور هیدرولیک

اسانسور هیدرولیک دارای قدرت و امنیت بالا و استهلاک کم است، در مقابل سرعت و طول مسیر محدود دارد.

1397/12/09[ ادامه ... ][نمایش : 957]